Present indefinite tense

.

2023-03-30
    مشكلة اتصال ع الايمو في الاردن